MENU

Można już zgłaszać kandydatów do Kryształowego Żagla 2023!

2023-08-31
Można już zgłaszać kandydatów do Kryształowego Żagla 2023!
Foto: Tadeusz Lademann

Jak co roku o tej porze Pomorski Związek Żeglarski ogłasza, że rozpoczyna zbieranie kandydatur do nagród Kryształowego Żagla. To będzie już piętnasta edycja tego wyróżnienia dla najlepszych pomorskich żeglarzy, klubów i osiągnięć żeglarskich mijającego roku.

Zasady przyznawania Nagrody Pomorskiego Związku Żeglarskiego Kryształowy Żagiel są proste. Wystarczy zapoznać się z Regulaminem Nagrody, wypełnić załączony do niego wniosek i odesłać go – do 30 września – na adres mailowy: biuro@pozz.org.pl.

Spośród zgłoszonych kandydatur Kapituła, pod przewodnictwem marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka i z udziałem Zarządu Pomorskiego Związku Żeglarskiego, na czele z prezesem Bogusławem Witkowskim, oraz zaproszonych gości, wyłoni nominowanych i laureatów. Nominowanych poznamy w październiku po posiedzeniu Kapituły, a laureatów na początku grudnia podczas Pomorskiej Gali Żeglarskiej, która w tym roku planowana jest w Gdańsku.

Kandydatów zgłaszać można w następujących kategoriach:

 • Przyjaciel Pomorskiego Żeglarstwa Roku 2023
  Jest to nagroda dla osób fizycznych, instytucji, firm itp., którzy w jakikolwiek sposób wspierają pomorskie żeglarstwo.
 • Pomorskie Żeglarskie Wydarzenie Roku 2023
  To nagroda przyznawana za najciekawsze wydarzenie żeglarskie na Pomorzu – regaty, zloty, spotkania, jubileusze czy inne żeglarskie akcje realizowane nie tylko na wodzie, ale i na lądzie.
 • Pomorski Żeglarski Rejs Roku 2023
  Jest nagrodą za rejs – morski lub śródlądowy, samotny lub załogowy, bliski czy daleki, byle ciekawy i wyjątkowy.
 • Pomorski Żeglarski Klub Roku 2023
  To nagroda za działalność klubową w mijającym roku – organizację regat, rejsów i innych projektów żeglarskich.
 • Pomorski Żeglarski Talent Roku 2023
  Ta nagroda przyznawana jest trzem najbardziej utalentowanym młodym pomorskim żeglarzom. Warto pamiętać, że poza statuetką otrzymają oni także nagrodę finansową w wysokości tysiąca złotych każdy!
 • Pomorski Edukator Żeglarstwa Roku 2023
  To z kolei nagroda dla wychowawców, nauczycieli, szkół, klas, szkółek – tych, którzy na co dzień edukują w zakresie żeglarstwa.
 • Za całokształt pracy na rzecz żeglarstwa pomorskiego
  To nowa kategoria przeznaczona dla tych, którzy całym swoim życiem służą pomorskiemu żeglarstwu.
 • Pomorski Żeglarski Trener Roku 2023 – nagroda im. Andrzeja Lutomskiego
 • Pomorska Żeglarka Roku 2023 – nagroda im. Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz
 • Pomorski Żeglarz Roku 2023 – nagroda im. Zygfryda „Zygi” Perlickiego
  Te trzy ostatnie nagrody przyznawane są za osiągnięcia żeglarskie w całym roku 2023 – za bycie bezsprzecznie najlepszym.

Przypominamy, że nagrody Pomorskiego Związku Żeglarskiego Kryształowy Żagiel nie są przyznawane wyłącznie w żeglarskie morskim, ale również śródlądowym i lodowym. Kandydatów zgłaszać mogą wszyscy, choć oczywiście szczególnie zapraszane są do tego kluby zrzeszone w Pomorskim Związku Żeglarskim.
Ewentualne pytania kierować należy do Sekretarza Kapituły Leszka Batko, tel. 606-496-040.

Tomasz Falba

 

Recencje książek żeglarskich