MENU

Skala Stanu Morza

Skala stanu morza -  powiązana ze skalą Beauforta. Stan morza - umowne określenie stanu powierzchni morza w zależności od wysokości występującej fali. W tabelce przedstawiono siłę wiatru w skali Beauforta oraz stan morza i opisano długość, wysokość fali oraz powierzchnię morza.

Siła wiatru
oB
Stan morza Wpływ wiatru na powierzchnię morza Długość [m] Wysokość [m]
 0   0  zupełnie spokojnie lustrzana tafla wody - 0
 1   1  spokojnie powierzchnia lekko zmarszczona (drobna łuskowata fala) do 5 0 - 0,1
 2    prawie spokojne krótka fala o szklistych grzbietach,sporadycznie pojawia się piana do 25 0,1 - 0,5
 3 
 4    trochę ruchliwe dłuższe fale o wierzchołkach często spienionych; łamanie się fal wywołuje krótkotrwałe szmery do 50 0,5 - 1,25
 5   4  ruchliwe wyraźne, długie fale, pokryte białą pianą, poszum morza do 75 1,25 - 2,5
 6   5  lekko wzburzone zaczynają się tworzyć duże fale, których grzbiety pokryte są białą pianą, szum morza do 100 2,5 - 4,0
 7   6  wzburzone fale stają się strome, piana grzyw zaczyna układać się w pasma, silny szum łamiących się fal słychać nawet z dużego oddalenia do 135 4,0 - 6,0
 8   7  bardzo wzburzone fale stają się strome, piana grzyw zaczyna układać się w pasma, silny szum łamiących się fal słychać nawet z dużego oddalenia do 200 6,0 - 9,0
 9 
 10   8  rozszalałe tworzą się wysokie góry wodne; cała powierzchnia morza wygląda biało dzięki obfitej pianie łamiących się grzywaczy; morze grzmi do 250 9,0 - 14,0
 11   9  nadzwyczaj rozszalale fale, tak wielkie, że statki znajdujące się w dolinie przestają być widoczne; wiatr porywa grzywy fal i unosi pył wodny, ograniczający widoczność praktycznie do zera  od 250 powyżej 14
 12 

 

Recencje książek żeglarskich