MENU

Bibliografia

 Informacje przedstawione w portalu opracowano na podstawie:

 • "Żaglowce Świata" - Paul Bishop
 • "Wielka Księga Żaglowców"
 • "Manewrowanie dużymi żaglowcami" - Jacek Czajewski.
 • "Znaczy kapitan" - Karol Olgierd Borchardt.
 • "Kolebka nawigatorów" - Karol Olgierd Borchardt.
 • "Ceremoniał morski i etykieta jachtowa" - Eugeniusz Koczorowski, Jerzy Koziarski, Ryszard Pluta.
 • "Ludzie od masztów i żagli" - Eugeniusz Koczorowski.
 • "Szanty i szantymeni" - Marek Siurawski.
 • "Żeglarz jachtowy" - Bartłomiej Czarciński, Piotr Lewandowski
 • "Sternik motorowodny" - Piotr Lewandowski
 • "Meteorologia dla żeglarzy" - Jacek Czajewski.
 • "Pogoda - przewodnik ilustrowany" - Storm Dunlop.
 • "Meteorologia - Podręcznik RYA" - Chris Tibbs.
 • "Przewodnik dla żeglarzy jachtowych" - Praca zbiorowa.
 • "Wiadomości o żeglarstwie" - Praca zbiorowa.
 • dziękuje za pomoc Karolci Z.-Z. w opracowaniu materiałów z Bezpieczeństwa na Jachcie.
 • dziękuje panu Jarkowi Kaczmarkowi za pomoc w opracowaniu tematu Apteczki.

 

Wykorzystana również poniższe akty prawne.

 • O Żegludze Śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz.43 z 2001 r.).
 • Przepisy żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. nr 212, poz. 2027 z 2003 r.).
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki -  W sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz.U. 2013 r. poz. 460).
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji - W sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. 2015 r. poz. 99).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury - W sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. 2008 r. poz. 1290).

 

Recencje książek żeglarskich