MENU

Żeglarz Jachtowy - Testy

      Przedstawiamy system sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu żeglarza jachtowego. W systemie dostępne są 2 tryby. Tryb nauki, gdzie po wybraniu odpowiedzi system pokaże od razu poprawną odpowiedź, oraz tryb testu, gdzie po zakończeniu testu otrzymacie jego wynik. Tryb symulacji testu jest podobny do tego, jaki zdają osoby przystępujące do egzaminu na żeglarza jachtowego lub sternika motorowodnego według nowego rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej.  

Wyciąg z rozporządzenia § 17 punkt 3 i 4.

3. Część teoretyczna egzaminu na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami przygotowanymi przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi zakresu wymagań egzaminacyjnych. Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi.
 4. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście.

Wszystkie pytania zamieszczone w programie są przykładowymi pytaniami mającymi na celu sprawdzenie wiedzy użytkownika. 
  

    W celu poprawnego działania programu należy zezwolić na wyskokujące okna (pop-up).

 Autorzy pytań:

  • Paweł Bokun
  • Małgorzata Cichocka
  • Wiktor Cichocki
  • Sonia Knobloch
  • Krzysztof Piwnicki
  • Jarosław Smoliński
  • Anna Szymborska
  • Tadeusz Wnorowski
  • Karolina Zielińska-Wróblewska
  • i inni.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnego zezwolenia autorów, pytania w całości lub ich części nie mogą być kopiowane ani rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków.

Wersja 2.7.7.e

Recencje książek żeglarskich