MENU

Przepisy

Z dniem 9 kwietnia 2013 roku Minister Sportu i Turystyki podpisała rozporządznie o uprawianiu turystyki wodnej tworzące nowy system uprawnień żeglarskich i motorowodnych. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 kwietnia 2013 roku.

 W nowym rozporządzeniu obowiązują następujące patenty żeglarskie:

  • żeglarza jachtowego,
  • jachtowego sternika morskiego,
  • kapitana jachtowego,

Oraz patenty i licencje motorowodne:

  • sternik motorowodny
  • morski sternik motorowodny
  • kapitan motorowodny
  • motorzysta motorowodny
  • licencja holowania narciarza wodnego
  • licencja holowania statków powietrznych

 Osoby nie posiadające patentu żeglarskiego/motorowodnego mogą prowadzić jachty żaglowe o długości nieprzekraczającej 7,5m, a motorowe z silnikiem o mocy nieprzekraczającej 10kW (13KM).

Recencje książek żeglarskich