MENU

Ceremoniał morski

W środowisku żeglarskim, jak chyba w żadnym innym nie istnieje tyle obyczajów, zwyczajów i przesądów. Pomimo tak wielkiej rodziny żeglarskiej, każdy naród świata wnosił do niej jakiś wkład. Przez ten długi czas rodziły się więc owe tradycje zarówno pod wpływem bojaźni, przed zjawiskami przyrody, jak też pod wpływem rozwoju techniki czy stylu życia na morzu. Tysiące lat żeglugi po morzach i oceanach, i tyle samo lat walki z żywiołem pozostawiły trwały ślad w psychice ludzi morza i ich postępowaniu. Coraz więcej z tych zwyczajów odchodzi w zapomnienie, dlatego chcemy je Wam przybliżyć.

Opracowano na podstawie:

  • "Ceremoniał morski i etykieta jachtowa" - Eugeniusz Koczorowski, Jerzy Koziarski, Ryszard Pluta
  • "Ludzie od masztów i żagli" - Eugeniusz Koczorowski
  • "Szanty i szantymeni" - Marek Siurawski
  • "Żeglarz i sternik jachtowy" - Andrzej Kolaszewski i Piotr Świdwiński
  • "Znaczy kapitan" - Karol Olgierd Borchardt
Recencje książek żeglarskich