MENU

Stratocumulus

Stratocumulus (Sc) – Chmura kłębiasta, warstwowa występuje jako szara lub biaława ławica warstw chmur, mająca prawie zawsze ciemne części, złożona z zaokrąglonych brył, walców itp., połączonych ze sobą lub oddzielonych i nie mających włóknistego wyglądu.
Chmury stratocumulus składają się z członów podobnych do członów altocumulusa, lecz położonych niżej, więc pozornie większych. Wielkość i grubość chmur stratocumulus zmienia się w szerokich granicach. Niekiedy człony chmur mają postać walców, oddzielonych pasmami czystego nieba. Chmury te są bardzo zróżnicowane pod względem zabarwienia – od białego po szary lub nawet ciemnoniebiesko-szary. Podstawa chmury stratocumulus ma zwykle wyraźny zarys, jak każda chmura niepowodująca opadów, lecz górna powierzchnia, (jeśli jest widoczna) często bywa nierówna i poszarpana. Warstwa stratocumulusa jest przeważnie cienka, lecz nie rzadko zasłaniające niemal całe niebo. Często występuje w więcej niż jednej warstwie na różnych wysokościach.
Chmury stratocumulus dają niekiedy opad o słabym natężeniu w postaci deszczu, śniegu lub krup śnieżnych. Stratocumulus składa się z małych kropelek wody, pomieszanej często z miękką krupą lub płatkami śniegu.
 

Recencje książek żeglarskich