MENU

Pchajmy, chłopcy razem

sł. J.Rogacki, mel. "Heave My Boys, Away" Cztery Refy
Hej, razem chłopcy dookoła,
- Pchajmy, chłopcy, razem.
"Oddawać cumy" - Stary woła.
- Pchajmy razem, hej!
Stawiać żagle, w górę reje,
Z Nordu świeża bryza wieje.
- Pchajmy, aż się złamie,
- Statek będzie do domu gnał.
E
fis A
E
fis H
A H
A H
G A
E H E

Nie żałuj gardła, nie żałuj mięśni,
Kabestan sam się nie chce kręcić.
Płyńmy prosto do Londynu,
Tam wspaniałe są dziewczyny.

Wybrane żagle wiatr złapały
I dawać jeszcze obrót cały.
Żegnaj Sally, żegnaj Lulu,
Z krzyża, chłopcy, aż do bólu.

"Pchajmy chłopcy razem" - mało znana szanta kabestanowa, najprawdopodobniej pochodzenia skandynawskiego. Proste słowa i proste rymy, śpiewane na prostą melodię przez prostych ludzi pozwalały wykonać bardzo ciężką pracę przy podnoszeniu kotwicy. Spiewano ją przeważnie wtedy gdy statek wychodził już w drogę do macieżystego portu.

Recencje książek żeglarskich