MENU

MPZZM - poradnik dla żeglarzy i motorowodniaków

2015-05-27
MPZZM - poradnik dla żeglarzy i motorowodniaków

 Kilka dni temu trafiła w moje ręce książka kapitana Bogdana Sobiło zatytułowana „Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu. Poradnik dla Żeglarzy i Motorowodniaków” wydana w Krakowie przez Wydawnictwo KYMA. Jako szkoleniowiec i wielki fan prawa morskiego nie omieszkałem oczywiście natychmiast gruntownie się z nią zapoznać. Mimo iż książka ta liczy sobie prawie sto osiemdziesiąt stron to jej przeczytanie zajęło mi niespełna cztery godzimy. Książka, bowiem napisana jest nad wyraz prostym, a zarazem barwnym językiem. Co istotne, kapitan Sobiło nie wdaje się w niej w jałowe akademickie dyskusje, nie popisuje się nadmierną elokwencją, nie używa skomplikowanych prawniczych zwrotów, lecz przystępnie i bardzo obrazowo wyjaśnia treści poszczególnych prawideł MPDM. Wyjaśnienia te ubogaca swoimi wspomnieniami i zasłyszanymi anegdotami, które często wywołują uśmiech na twarzy czytelnika. Wiele zasad morskiego prawa zostało w tej książce nie tylko opisanych w sposób znacząco ułatwiający zrozumienie prawnych zawiłości, ale także jest zobrazowanych prostymi, czytelnymi grafikami wykonanymi przez Panią Agnieszkę Świebodę. Ilustracje te stanowią doskonałe uzupełnienie treści i bardzo obrazowo przybliżają czytelnikom reguły i zasady poruszania się statków, unikania kolizji itp. Niezmiernie istotne jest też to, że kapitan Sobiło w sposób prosty i przystępny podjął się próby wyjaśnienia zasad oznakowania nocnego statków w żegludze morskiej. Unika jednak przy tej okazji publikowania setek kolorowych ilustracji pokazujących układy świateł nawigacyjnych statków, lecz skupia się na wyjaśnianiu schematu ich stosowania. Jest to kluczowe novum w porównaniu do wielu innych prób przedstawienia tego zagadnienia. Niezmiernie cenne jest też zestawienie nocnych i dziennych znaków nawigacyjnych statków. Prosta tabela przedstawiona w niniejszej książce stanowi, zatem doskonała pomoc dydaktyczną. Dołączenie grafik obrazujących wybrane flagi MKS również podnosi wartość dydaktyczną jego pracy.


Książka kapitana Sobiło powstała nie tylko w oparciu o indywidualne przemyślenia jej autora, ale także dogłębną analizę dostępnej literatury. Co bardzo istotne i - szczerze mówiąc - nieczęsto spotykane u polskich autorów, kapitan Sobiło obok takich klasyków i znawców tematu jak Rymarz, Dąbrowski, Koszewski, Gorazdowski, Woźniak, Zientara sięgnął też wielokrotnie do pozycji anglojęzycznych. Z doboru literatury źródłowej widać też wyraźnie, że autor gruntownie zapoznał się z orzecznictwem Izb Morskich analizując wypadki morskie jednostek rekreacyjnych. Literatura, na której opiera się autor „MPZZM, poradnik dla żeglarzy i motorowodniaków” jest w znaczącej swej mierze „nowoczesną”, wydaną w przeciągu ostatnich kilku lat. Podkreślam ten fakt, gdyż często w polskiej literaturze fachowej jesteśmy świadkami korzystania w kwerendach i bibliografiach z publikacji wręcz archaicznych.
Podsumowując - szczerze polecam tę książkę każdemu żeglarzowi i motorowodniakowi. Tym bardziej, że poprzez dołączenie do niej odpowiednich załączników, stanowi ona kompletny tekst MPDM, a ten jak wiadomo należy mieć ze sobą na pokładzie w każdym rejsie morskim. Książka ta jest też na pewno godna polecenia nie tylko wszystkim uczącym się żeglarskiego czy motorowodnego rzemiosła, ale też nauczających prawideł morskiego prawa. Osobiście szczerze gratuluje kapitanowi Sobiło i dziękuję za podjęcie trudu napisania tej książki.

Książkę można nabyć w formie wysyłkowej w wydawnictwie KYMA zwracając się z zapytaniem pod mailem kyma@gmail.pl lub na stronie www.kyma.pl oraz na facebooku wydawnictwokyma. Polecam

Kpt. Krzysztof Piwnicki

Recencje książek żeglarskich