MENU

Rozporządznie w sprawie egzaminów żeglarskich i motorowodnych.

2013-06-10

W środę 23 maja 2013 Ministrowie Sportu i Transportu podpisali drugie rozporządzenie w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów żeglarskich i motorowodnych. Rozporządznie ma zostać opublikowane i wejść w życie jeszcze z końcem maja 2013. Nowe rozporządzenie zaostrza wymagania w stosunku do członków komisji egzaminacyjnych, którzy od tego roku muszą legitymowac się nie tylko patentem instruktorskim, ale również aktualną praktyką morską i szkoleniową.

Niestety nie wiadomo do końca kiedy można się spodziewać pierwszych egzaminów na stopnie żeglarskie i motorowodne. Zależy to od tego kiedy PZŻ i PZMWiNW opracują nowe procedury egzaminacyjne do wymogów nowego rozporządzenia. Mamy nadzieję, że stanie sie to już w czerwcu.

Recencje książek żeglarskich