MENU

Mordewind w Gnieździe Piratów

Zapraszamy na 2 koncerty zespołu Mordewind, pierwszy 1 sierpnia w piątek w warszawskiej Tawernie Gniazdo Piratów, przy ulicy Ogólnej 5  oraz 2 sierpnia w sobotę w łódzkiej Tawernie Gniazdo Piratów przy ulicy Żeromskiego 52.